Tömning av fettavskiljare

Vi är anlitade av kommunen att tömma alla fettavskiljare i Luleå kommun. Enligt de bestämmelser som tagits fram i kommunen ska en fettavskiljare tömmas minst en gång per år. I vissa verksamheter behövs den tömmas oftare.

Oavsett om du är ett litet eller stort företag, kan vi att ge dig en kostnadseffektiv lösning.

Avloppsledningarna i Luleå kommun är dimensionerade för spillvatten av hushållskaraktär. Om fett från verksamheter släpps ut genom ledningarna utan en fettavskiljare, kommer det att stelna och täppa igen avloppsrören. När fettet täppt igen rören kan du som verksamhetsutförare drabbas av översvämningar eller utsläpp av förorenat vatten. Fett i rören kan även bidra till dålig lukt och bildande av frätskador på insidan av rören.

En fettavskiljare består av två fack. I det första facket sjunker slam och andra tyngre partiklar till botten medan vattnet och fettet driver vidare till fack två. Eftersom fett är lättare än vatten kommer fettet att fastna där och vattnet rinner vidare (se bild). En fettavskiljare kräver regelbundet underhåll med tömning, rengöring och vattenpåfyllning. Fettavskiljaren ska tömmas innan den blir full annars tappar den sin funktion!

 • Restauranger
 • Storkök
 • Slakterier
 • Gatukök
 • Caféer
 • Matindustrier
 • Grill- & hamburgerbarer
 • Livsmedelsbutiker
 • Charkeriindustrier
 • Bagerier
 • Pizzerior
  Med flera


Sidan uppdaterad: 2018-05-22