Äldre filmer

Här kan du se filmer som tidigare visats av Tekniska förvaltningens avdelning för avfall innan dem blev en del av Luleå Renhållning.

Ingen plast i komposten

Släng inte metallförpackningar i soporna

Matavfall blir till jord

Vet du vad restavfall är?

Hårdplast + mjukplast = Sant!

Inget farligt avfall i soporna

Släng inte bort i onödan!

Inget trädgårdsavfall i kärlet för matavfall

Sortera ut ditt matavfall

Skotta runt kärlen

Sidan uppdaterad: 2014-08-20