Ledning

På grund av spam har vi valt att ta bort direktlänkarna för e-posten.
Vill ni maila någon medarbetare är det bara att skriva förnamn.efternamn@lumire.lulea.se på den personen ni vill nå. Byt ut Å Ä Ö mot A A O. Hoppa även över specialtecken.

Erik Öhrling
VD
Direkttel: 0920-25 09 01
Mobil: 070-31 999 36

Lotta Rova
Ekonomichef
Direkttel: 0920-25 09 02
Mobil: 072-245 06 74

Ulf Almqvist
Affärsområdeschef
Direkttel: 0920-25 09 08
Mobil: 070-665 09 08


Per E

Per Ekervhen
Logistik &produktionschef
Direkttel: 0920-25 09 07
Mobil: 070-376 15 57

Per-Anders Adolfsson

Per-Anders Adolfsson
Miljö & kvalitetschef
Direkttel: 0920-250929
Mobil: 070-2692935

Styrelse

Vår styrelse består av följande personer:

Staffan Ek (S) ordförande
Yvonne Stålnacke (S)
Mikael Boström (S)
Baran Calisir (M)
Sari Hedlund (M)
Eric Lundvall (C)
Patrik Svanerudh (KD)
Lotta Lindgren (MP)
Jurate Kumpiene

Sidan uppdaterad: 2019-07-31