Statistik

Hushållsavfall 2016

Vikt

Brännbart

11034 ton

Matavfall

4408 ton

Trädgårdsavfall

3743 ton

Deponi

4,6 ton

Trä

5161 ton

Metallskrot

1565 ton

Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.

Förpackningar

Vikt

Glas

20,1 kg/inv

Papper

18,6 kg/inv

Metall

2,3 kg/inv

Plast

8,7 kg/inv

Tidningar

41,0 kg/inv

Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).

Sidan uppdaterad: 2017-05-08