Frågor och svar om almanackan

Varför tar ni bort almanackan?

Vi ska bli bättre på att källsortera. Idag är endast 40 procent av det som slängs i den brännbara tunnan rätt, övrigt är material som hade kunnat återvinnas om det kastats på rätt ställe. Källsortering och återvinning är oerhört viktigt då jordens resurser är ändliga. Om alla skulle leva som oss i Luleå skulle det behövas 3,5 jordklot. Genom att använda material flera gånger sparar vi energi och resurser. Vår miljö är vårt gemensamma ansvar.

Miljöalmanackan delas ut till 38 000 hushåll, totalt 1 216 000 sidor, och är en av våra stora kommunikationskanaler. Genom enkäter har vi sett en tendens till att användningen av almanackan har minskat samt att man använder andra kanaler för att få information. Vi vet att den är uppskattad av många men vi vet också att den hamnar direkt i soporna hos andra. Vi vill inte göra produkter som inte får det resultat vi önskar och vi vill framför allt inte bidra till att avfallsmängden ökar. En minskad pappersförbrukning minskar vår miljöpåverkan. Vi ser avvecklandet av almanackan som en miljövinst och ett led i att skapa ett hållbart Luleå.

Vi är medvetna om att det även finns nackdelar med att inte dela ut miljöalmanackan men vi hoppas att förändringen i det stora hela kan bidra till fler förbättringar än försämringar för invånarna i Luleå.

Varför är källsortering viktigt?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Den 19 augusti var det Overshoot day, det var den dagen som vi hade förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser. Resten av året lever vi över jordens tillgångar. För varje år infaller Overshoot day tidigare och tidigare. Därför är källsortering och återvinning viktigt - jordens resurser är ändliga. Genom att använda material flera gånger sparar vi energi och resurser. Om alla skulle leva som oss i Luleå skulle det behövas dryg 3 jordklot. 

I Sverige är det lag på att alla ska sortera sina sopor.

Kan inte källsorteringen bli sämre då ni upphör med den?

Vår bedömning är att de som använder vår almanacka redan tillhör de ”frälsta”, det vill säga, de som redan sorterar och inte tillhör vår målgrupp. Vi vill nå dem som inte tycker det är viktigt att källsortera. Fortsättningsvis arbetar vi med riktade insatser och fortsätter naturligtvis kommunicera men på andra sätt än genom en miljöalmanacka.

Hur får jag nu information som är viktig?

I år kommer vi att skicka ut information som är bra för hushållen att veta. All information finns även att hitta på webben. Det finns också möjlighet att skriva ut den och om du inte har skrivare kan du kontakta vår kundtjänst så skickar vi informationen till dig.

Hur gör de som inte har internet eller skrivare?

Vi kommer att göra ett utskick till Luleås kommuns hushåll samt ett specifikt till alla våra kunder. Missar man det kan man även kontakta vår kundtjänst så skickar vi informationen.

Måste Luleå Renhållning spara pengar?

Nej, att upphöra med miljöalmanackan är inte en sparåtgärd. Precis som för alla andra företag är det viktigt för oss att använda pengarna på bästa sätt där de gör mest nytta.

Vad gör ni för att skapa en hållbar miljö?

Förutom att vi i vårt dagliga arbete har miljö och ansvar som vår passion är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt standard ISO 9001:2000 och ISO 14001. Det innebär att vi jobbar strukturerat med ständiga förbättringar och en kvalitetssäkrad styrning av rutiner, processer och resurser. Vi jobbar till exempel mycket med att optimera våra körningar. Under våren 2015 bytte vi ut bränslet till det förnyelsebara bränsle HVO i nästan alla våra bilar.  

Planta
Sidan uppdaterad: 2016-12-13

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt