Grovavfallshämtning

Grovavfall

Två gånger om året hämtar vi grovavfall och restavfall gratis för dig som bor i villa. I år sker det under vecka 20 och vecka 43. Anmälan ska göras veckan innan.
Du får hämtat upp till tre kollin och de får väga max 25 kg styck. Du kan inte skicka elektronik, farligt avfall eller trädgårdsavfall.

Container för grovavfall i Forshed
I slutet av dessa veckor sätter vi även upp container för grovavfall i Forshed vid gamla soptippen samt i Forshed vid byagården.

För hämtning i Forshed, kom ihåg:

  • Inga sopor får lämnas utanför containrarna
  • Vitvaror, elektronik och farligt avfall får inte lämnas.

För hämtning, märk upp grovavfallet och kontakta oss veckan innan
på telefon 0920-25 09 10.

Sidan uppdaterad: 2018-05-17

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt