Renhållningstaxa för villor

Renhållningstaxan är en tvådelad taxa som består av en grundavgift samt hämtnings- och behandlingsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift som täcker kostnaderna för administration och drift av återvinningscentralerna m.m.

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker själva sophämtningen och omhändertagande av det avfall som lämnas i sopkärlen.

Sidan uppdaterad: 2013-09-05

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: 8-20