Avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter

Grundavgift

 

 

Lägenheter utan separat grovsopsabonnemang

470 kr

 

Lägenheter med separat grovsopsabonnemang

285 kr

 

Verksamheter

179 kr

 


Hämtnings och behandlingsavgift

Sorterat avfall i kärl

 

 

 

Matavfall

 

 

 

 

Varannan v

En g/v

Två g/v

140 liter / 190 liter

955 kr

1 900 kr

4 393 kr

Brännbart avfall från hushåll

 

 

 

 

 

Var 8:e v

Var 4:e v

Varannan v

En g/v

Två g/v

190 liter

284 kr

501 kr

957 kr

1 869 kr

4 298 kr

370 liter

 

978 kr

1 866 kr

3 642 kr

8 376 kr

660 liter

 

1 704 kr

3 288 kr

6 456 kt

14 848 kr

Restavfall

 

 

 

 

 

 

Var 8:e v

Var 4:e v

Varannan v

En g/v

 

190 liter

425 kr

805 kr

1 565 kr

3 123 kr

 

370 liter

830 kr

1 570 kr

3 050 kr

6 084 kr

 

660 liter

1 440 kr

2 760 kr

5 400 kr

10 812 kr

 

Grovavfall för sortering

 

 

 

 

 

Var 8:e v

Var 4:e v

Varannan v

En g/v

660 liter

1 440 kr

2 760 kr

5 400 kr

10 812 kr

Brännbart avfall från verksamheter

 

 

 

 

Var 8:e v

Var 4:e v

Varannan v

En g/v

Två g/v

190 liter

254 kr

455 kr

878 kr

1 736 kr

3 993 kr

370 liter

 

890 kr

1 710 kr

3 382 kr

7 780 kr

660 liter

 

1 545 kr

3 010 kr

5 994 kr

13 786 kr

Multiplikatorfaktor för tömning av brännbart och komposterbart avfall
Tömning tre g/v – 3,6 * kostnad tömning en g/v
Tömning fyra g/v – 4,8 * kostnad tömning en g/v
Tömning fem g/v – 6,0 * kostnad tömning en g/v


Tillägg för byte av säck i matavfallskärl

 

Varannan v

En g/v

Två g/v

 

Säck i 140 liter eller 190 liters kärl

500 kr

1 000 kr

2 000 kr

 

Multiplikatorfaktor för tillägg
Tömning tre g/v – 3,6 * kostnad tömning en g/v
Tömning fyra g/v – 4,8 * kostnad tömning en g/v
Tömning fem g/v – 6,0 * kostnad tömning en g/v


Grovavfall i container

Årsavgift per container inkl behållarhyra och kostnad för destruktion

 Var 4:e vVarannan vEn g/vTvå g/v 
2,5 kbm10 785 kr18 795 kr34 785 kr66 780 kr 
4 kbm16 755 kr30 165 kr56 985 kr110 640 kr 
8 kbm25 215 kr46 335 kr88 560 kr173 040 kr 


Brännbart avfall i container

Årsavgift per container inkl behållarhyra och kostnad för destruktion

 

Var 4:e v

Varannan v

En g/v

Två g/v

 

2,5 kbm

9380 kr

15 237 kr

28 156 kr

52 399 kr

 

4 kbm

10 584 kr

23 588 kr

43 546 kr

83 413 kr

 

6,5 kbm

15 926 kr

27 854 kr

51 710 kr

99 405 kr

 

8 kbm

18 799 kr

33 013 kr

61 471 kr

118 255 kr

 

 

Brännbart avfall i underjordsbehållare

Årsavgift per underjordsbehållare. Observera att installation eller hyra inte ingår i taxan.

 Varannan v

En g/v

Två g/v

< 3 kbm14 945 kr

29 345 kr

58 690 kr

3-5 kbm

 


24 909 kr

48 909 kr

97 818 kr

 

Matavfall i underjordsbehållare

Årsavgift per underjordsbehållare. Observera att installation eller hyra inte ingår i taxan.

 Varannan v

En g/v

Två g/v

< 1 kbm5 026 kr

10 000 kr

20 000 kr

1 < 2 kbm

 


10 053 kr

20 000 kr

40 000 kr

2 < 3 kbm15 079 kr

30 000 kr

60 000 kr

Sidan uppdaterad: 2018-06-07

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt