Återvinning

Varför ska vi återvinna?

Återvinning är bra för miljön av flera skäl. Idag förbrukar världens befolkning mer än av vad jorden klarar av att producera. Det är vår konsumtion som belastar världens odlingsmark, betesfält, skogar och fiskevatten. Tack vare bland annat återvinning kan vi se till att naturens material inte försvinner ur kretsloppet lika fort.

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. När vi källsorterar kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

I Sverige är det lag på att vi ska sortera vårt avfall. Särskilt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall så att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Återvinningscentral

På en återvinningscentral (ÅVC) får du slänga avfall som du inte får slänga i dina kärl hemma. I Luleå har vi fyra ÅVC:er som alla är bemannade med personal som kan hjälpa dig att sortera rätt och svara på frågor dina frågor. Här kan du lämna det mesta av det avfall som uppkommer i ditt hushåll, även farligt avfall. Som privatperson är du med och finansierar ÅVC:erna genom din grundavgift och får därför lämna avfall utan extra kostnad. Det är vi som driver och äger alla ÅVC:er i Luleå.

Återvinningsstation

På en återvinningsstation (ÅVS) slänger du alla dina förpackningar och tidningar. I Luleå kommun finns det 53 återvinningsstationer. Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som driver återvinningsstationerna.

Åvm logotyp

Återvinningsmarknaden

Återvinningsmarknaden drivs av Luleå kommun. Här kan du
lämna in saker som du tröttnat på men som någon annan kanske
kan ha glädje av.


 

Sidan uppdaterad: 2020-12-16

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 7:30-20
Råneå ÅVC: 14-20
Antnäs ÅVC: Stängt
Risslan ÅVC: Stängt
Returpunkt C: stängt