värdefulla sopor

Dina sopor - inte bara skräp

Varje Luleåbo slänger i snitt 550 kilo sopor per år och person. Rätt sorterat och återvunnet kan soporna komma till användning igen. Glas och metall kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst, papper kan användas 5-7 gånger innan fibrerna blir för dåliga. Vad blir det för produkter då? Här är några exempel:

  • Insamlade kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn
  • Papper blir till nytt papper
  • Plast blir möbler och påsar
  • Gamla tidningar blir nya tidningar
  • Gammalt glas blir till nytt glas
  • Aluminium används till exempelvis till motordelar eller nya fiskbulleburkar.

Jordens resurser är ändliga och allt nytt som produceras tär på resurserna. Om alla skulle leva som oss i Sverige skulle det behövas 3,7 jordklot. När vi undviker att producera nytt material sparar vi energi och naturresurser samt minskar utsläppen av föroreningar till luft och vatten. Det är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.

Att källsortera är en av de viktigaste saker du som privatperson kan göra för miljön.

Farliga ämnen i soporna
Det finns även farliga ämnen bland soporna. Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma. Det kan vara allt från skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som t.ex. nagellack och brandvarnare. När vi källsorterar kan allt farligt material tas om hand på rätt sätt så det inte skadar människor och miljö. 

Sidan uppdaterad: 2017-06-26

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt