F/ACT Movement

 

Luleå är en av sju kommuner i Sverige som är med i det nationella projektet F/ACT Movement! Syftet är att utbilda och inspirera till att använda modeintresset som en aktiv handling för att minska klimatavtrycket. Utmaningen? Shoppa inga nyproducerade kläder under nio månader och sprid din resa på Instagram.


Bygg en hållbar garderob - F/ACT Movement Luleå!

F/ACT Movement är rörelsen för modeälskare som vill bygga en hållbar garderob utan att tumma på passionen för kläder och mode. Luleå är en av sju kommuner i Sverige som är med i det nationella projektet F/ACT Movement! Syftet är att utbilda och inspirera till att använda modeintresset som en aktiv handling för att minska klimatavtrycket.

Textilindustrin står för stora klimatutsläpp och klädproduktionen har stor miljö- och hälsopåverkan. I projektet F/ACT Movement ska konsumenter leda vägen för en mer hållbar modeindustri. Deltagare från hela Sverige, så kallade f/activister, ska genom inspirerande workshops och föreläsningar få nya verktyg för hur de enkelt bygger en hållbar garderob. Tillsammans med experter inom en rad olika områden ska deltagarna laborera med bland annat återbruk, redesign, cirkularitet och hållbarhet. Samtidigt ska kommuner arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller. Genom hela projektet är den medvetna konsumenten i centrum, och faktumet att textilindustrin måste ställa om för att nå de globala, nationella och regionala hållbarhetsmålen.

Onsdagen den 2:a september var det uppstart för F/ACT Movement i Luleå. F/ACT Movement är ett nationellt projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som handlar om att främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. Under 2019 genomfördes ett lyckat pilotprojekt med tio stycken f/activister i Västra Götaland. Nu skalar projektet upp till nationell nivå med stöd från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen. I sju kommuner (Borås, Gotland, Karlstad, Linköping, Luleå, Stockholm, Umeå) med mellan 6 – 11 deltagare per kommun, deltar svenska konsumenter i utmaningen och kommer med hjälp av experter lära sig hur de enkelt kan bygga en hållbar garderob.

Fortsättning på lyckat pilotprojekt

F/ACT Movement startade 2019 då det genomfördes en omgång med tio stycken f/activister i Västra Götaland. Lärdomarna var många och f/activisterna delgav att projektet förändrade deras syn på mode och konsumtion. Flera f/activister valde att fortsätta att fokusera på hållbara alternativ framför nyproduktion och sprider än idag sina erfarenheter via sociala medier. F/ACT Movement drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås med finansiering från Naturvårdsverket och Västra Götalandsregionen.


Lumire är med på är med på tåget

I Luleå har vi en grupp på 10 förväntansfulla f/activister med olika erfarenheter av att tänka hållbart mode. Deltagarna kommer via Instagram att inspirera Luleåborna till att göra mer hållbara val. För att skapa en hållbar framtid måste vi alla hjälpas åt, vi måste fortsätta ställa om vårt sätt att konsumera varor och tjänster - vi måste helt enkelt sträva uppåt i avfallstrappan. Detta skall göras genom att arbeta förebyggande och uppmuntra till återbruk och återanvändning i syfte att minska mängden avfall, detta projekt ligger helt i linje med det, säger Jenny Widmark, hållbarhetschef på Lumire.


F/ACT Movement kompletterar satsningen #textilsmart som är ett regeringsuppdrag där fakta om textiliers miljö- och hälsopåverkan ska förmedlas tillsammans med handfasta tips och råd på hur konsumenter genom mer medvetna val kan göra skillnad.


Läs mer: www.factmovement.selänk till annan webbplats

Kontakt: Lumire
Jenny Widmark Hållbarhetschef
Epost: jenny.widmark@lumire.lulea.se

Sidan uppdaterad: 2020-09-10

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt