Returpunkt centrum

Avfallshantering, cykelbibliotek, second hand shop, skrädderi - nu samlas hållbara aktörer under ett tak i Returpunkt centrum på Köpmantorget i Luleå.

Projektet Returpunkt har som syfte att skapa en mötesplats i Luleå som främjar cirkulär ekonomi, delande och sysselsättning. Returpunkten i centrum blir en allmän mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa återbruk med syftet att utöka användningen och förlänga livet på prylar och material och samtidigt skapa möjlighet till hållbara resor, en levande stadsbild och social samverkan och arbetsträning. Projektet syftar även till att genom aktiviteterna i Returpunkten ge förutsättning för ökad jämlikhet och inkludering. Returpunkten skapar sysselsättning för såväl arbetsträning som sociala företag, verkar för ökad jämställdhet och lokala initiativ som arbetar för ett hållbart Luleå.

För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det nödvändigt att tillgängliggöra avfallshanteringen så att även hushåll som saknar tillgång till bil har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt avfall och återbruk. Kvartersnära ”miniåtervinningscentraler” (returpunkter) syftar till att vara en del i utvecklingen av det hållbara Luleå och har goda förutsättningar till att bidra till att utveckla stadsdelar och bidra till den sociala- och ekologiska hållbarhet.

Projektet Returpunkt centrum genomföras under 2 år av Lumire tillsammans med Lulebo, Stadsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt Diös, Sömnadskollektivet, Rädda barnen och PMU i lokaler på Köpmantorget. Fler aktörer kan tillkomma under projekttiden.

 


Sidan uppdaterad: 2020-10-09

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt