Avfallshantering, återbruk och Cykelbibliotek

Returpunkten blir en del i att skapa ett hållbart Luleå genom att möjliggöra för kommuninvånare att byta prylar, göra sig av med avfall resa hållbart, samtidigt som det blir en ny mötesplats på Köpmantorget.

Avfall

Återbruk är ett sätt att minska avfallsmängderna och bättre ta tillvara på våra resurser. För att minska miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten hanteras avfall enligt den så kallade avfallstrappan. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas omhand. En del i avfallsdirektivet utgörs av avfallshierarkin som anger prioriteringsordningen för lagstiftning och politik inom avfallsområdet. Avfallet som vi genererar är nära förknippat med konsumtions- och produktionsmönster. Utmaningen är att använda avfallet som en resurs och att få bort skadliga ämnen ur kretsloppet. Om vi delar mera och återbrukar våra saker flera gånger- så minskar vi vårt avfall och bidrar till att skapa en bättre framtid för nästa generation.

Genom att Lumire tillsammans med samarbetspartners arbetar med att klättra i avfallstrappan kan kunskap om avfallskedjan spridas till våra besökare och kunder.

Det som lämnas in på returpunkten är sådant du kan bära dit själv, dvs mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60 cm), el-avfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall. Skrymmande avfall, såsom möbler, cyklar etc., tas inte emot, likaså trädgård- eller byggavfall, dessa fraktioner lämnas på närmaste återvinningscentral. Till returpunkten kan du helt enkelt lämna det du kan bära själv.

Allt avfall/återbruk som lämnas in på Retuprunkten vägs av vår personal. Har du frågor gällande avfallssortering fråga vår personal!

Exempel på farligt avfall vi inte tar emot på Returpunkt centrum: Aktivt kol, Asbest, Ballonggas, Bensin, Brandsläckare, Diesel, Etanol, Eter (dietyleter), Explosiva restprodukter (fyrverkerier, nödraketer, ammunition), Gasol Gasoltub – med eller utan innehåll, Kanyler, Kolsyra, Läkemedel, Motorolja, Olja, Oljefilter, Oljelampa, Osläckt, kalk, Oxiderande restprodukter, Råolja, Spillolja och Uppstoppade djur

Cykelbibliotek

För att öka andelen hållbara resor i Luleå vill vi att fler ska välja cykel framför bil - Cykelbiblioteket är ett initiativ som underlättar för dig att göra just det!

Genom cykelbiblioteket kan du som låntagare få chansen att använda våra cyklar för att inte behöva vara beroende av bil i vardagen i samma utsträckning. För dig som funderar på att investera i en lite dyrare cykelmodell, som el- eller lastcykel, fungerar cykelbiblioteket även som en utmärkt testa-på-möjlighet. Utöver alla ekonomiska, hälso- och miljömässiga fördelar som finns med cykling så är det också ett smidigt transportsätt där du slipper sitta fast i bilköer och leta parkeringsplats. Vi är övertygade om att fler kommer att välja cykeln till förmån för bilen om de ges chansen att upptäcka cykelns alla fördelar.

För att läsa mer om Cykelbiblioteket och att boka en cykel följ länken nedan.

Cykelbiblioteket - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Returpunkt centrum drivs av

Luleå Miljöresurs AB i samverkan med Lulebo, Stadsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Diös, Kronans Återvinningsmarknad, PMU Öjebyn, Rädda Barnen, Sömnadskollektivet och Röda Korset.

Våra öppettider:

Måndag 11-18,Tisdag 07-18, Onsdag 11-18, Torsdag 11-18, Fredag 11-18, vardagar har vi lunchstängt mellan 13.30-14.15

Lördag 11-15, söndag håller vi stängt.

Avvikande öppettider kan förekomma - följ oss på Instagram @Returpunktcentrum för senaste nytt och information.

Tänk på varandra och vår personal, stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd till varandra!

Varmt välkomna!

Telefonnummer avfall/cykel: 073-057 77 62

Har du frågor kontakta Jenny Widmark, jenny.widmark@lumire.se


Sidan uppdaterad: 2021-10-18

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt