FAQ

Här kan du läsa frågor och svar om Returpunkten i centrum.

Vad är Returpunkten i centrum?

På Returpunkten finns avfallshantering, cykelbibliotek, secondhand-butik, skrädderi, under ett tak i vid Köpmantorget i Luleå. Returpunkten är en mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa med syftet att utöka användningen och förlänga livet på prylar och material och samtidigt skapa möjlighet till hållbara resor, en levande stadsbild och social samverkan.

Avfall

Det som lämnas in på returpunkten är sådant man kan bära dit själv, dvs mindre mängd avfall (maxstorlek 100*60 cm), el-avfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall. Skrymmande avfall, såsom möbler, cyklar etc., tas inte emot, likaså trädgård- eller byggavfall, dessa fraktioner lämnas på närmaste återvinningscentral. Till Returpunkten kan man helt enkelt lämna det man kan bära själv. Vår personal kan neka inlämning och hänvisa till närmsta återvinningscentral om vi inte har möjlighet att hantera det som lämnats in, då lokalen har begränsat med utrymme.

Allt avfall/återbruk som lämnas in på Returpunkten vägs av vår personal. Detta gör vi för att se hur mycket som lämnas in samt hur mycket som går vidare till ny ägare. Statistik över detta visas månadsvis för våra besökare.

När du lämnar in farligt avfall hos oss kommer vår personal att fråga vad det är du lämnar in

Exempel på farligt avfall som vi inte tar emot på Returpunkt centrum: Aktivt kol, Asbest, Ballonggas, Bensin, Brandsläckare, Diesel, Etanol, Eter (dietyleter), Explosiva restprodukter (fyrverkerier, nödraketer, ammunition), Gasol Gasoltub – med eller utan innehåll, Kanyler, Kolsyra, Läkemedel, Motorolja, Olja, Oljefilter, Oljelampa, Osläckt, kalk, Oxiderande restprodukter, Råolja, Spillolja och Uppstoppade djur.

Har du frågor gällande avfallssortering fråga vår personal!

Sopsamlarmonster

Lär barnen källsortera med sopsamlarmonstren!

Sopsamlarmonstren hjälper barn och vuxna att källsortera. Varje monster samlar på en fraktion. På den här sidan och på Mitt avtryck kan du lära känna dem. Barn har ett intresse av att lära och är måna om att göra rätt. Lumire vill tillsammans med förskola/skola ta vara på barnens entusiasm och skapa en tidig medvetenhet och ett intresse för vår miljö och hur vi ska leva mer hållbart. Genom att barnen får kunskap om till exempel källsortering skapar vi duktiga och engagerade ”källsorterare” som blir ambassadörer hemma hos sig och i sin familj. Med ökad kunskap och ett stort engagemang ska vi kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som det funkar att leva på och som vi är stolta över att ha förvaltat på bästa möjliga sätt.

Sopsamlarmonster älskar att samla på sopor. De representerar varsin fraktion och samlar givetvis endast på de sopor som tillhör just deras fraktion. Sopsamlarmonstren ska på ett roligt sätt förmedla kunskap om de vanligaste fraktionerna, olika typer av avfall och hur detta sorteras. Läs mer på skolhemsidan www.mittavtryck.se Länk till annan webbplats.

FAKTA OM SOPSAMLARMONSTREN

  • Hässleholm Miljö AB är upphovsmakare
  • Formgivare är Exakta Creative AB
  • De är varumärkesskyddade
  • Ca 400 förskolor/skolor använder sig av Sopsamlarmonster

Cykelbibliotek

För att öka andelen hållbara resor i Luleå vill vi att fler ska välja cykel framför bil - Cykelbiblioteket är ett initiativ som underlättar för dig att göra just det!

Genom cykelbiblioteket kan du som låntagare få chansen att använda våra cyklar för att inte behöva vara beroende av bil i vardagen i samma utsträckning. För dig som funderar på att investera i en lite dyrare cykelmodell, som el- eller lastcykel, fungerar cykelbiblioteket även som en utmärkt testa-på-möjlighet. Utöver alla ekonomiska, hälso- och miljömässiga fördelar som finns med cykling så är det också ett smidigt transportsätt där du slipper sitta fast i bilköer och leta parkeringsplats. Vi är övertygade om att fler kommer att välja cykeln till förmån för bilen om de ges chansen att upptäcka cykelns alla fördelar.

För att läsa mer om Cykelbiblioteket och att boka en cykel följ länken nedan:

Cykelbiblioteket - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Secondhandbutiken Samlat

En butik i hållbarhetens anda i centrala Luleå som kan öka förståelse och användande av återbruk och second hand. I secondhand butiken Samlat kan våra besökare handla handplockad secondhand och återbruk från Återvinningsmarknaden Kronan, PMU i Öjebyn, Röda Korset och Sömnadskollektivet. Butikens syfte är att öka medvetandet för återbruk, secondhand, cirkulär ekonomi och slow fashion. Butiken konkurrerar inte med övriga modebranschen, detta är snarare ett komplement för att höja medvetandegraden för hållbar konsumtion. Butiken har byggts upp med återbrukat material och miljöer skapas för att ge inspiration till hållbart mode och inredning. Under året kommer butiken jobba med olika teman som kan hjälpa dig att göra mer hållbara val. Håll utkik här och på Instagram #secondhandbutikensamlat för mer information.

Secondhandbutiken Samlat drivs av

Luleå Miljöresurs AB i samverkan med Kronans Återvinningsmarknad, PMU Öjebyn, Sömnadskollektivet och Röda Korset.

Vad gäller vid köp hos Samlat?

Har jag öppet köp/bytesrätt på varor jag har köpt hos er?

Vi har inte öppet köp eller bytesrätt. Alla varor säljs i befintligt skick.

Lägger ni undan plagg/varor från butiken eller det som ni visar på Instagram?

Vi lägger inte undan varor som finns i vår butik eller på vår Instagram, det är först till kvarn som gäller.

Tar ni emot kontant betalning?

Hos oss är du välkommen att betala med betalkort eller Swish.

Vem driver Returpunkten?

Returpunkten är ett 2-årigt projekt (2020-2022) som drivs av Lumire i samverkan med Lulebo, Stadsbyggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt Diös, Sömnadskollektivet, Rädda Barnen, Röda Korset och PMU i lokaler på Köpmantorget. Fler aktörer kan tillkomma under projekttiden.

Vilken adress, telefonnummer och kontaktperson finns till Returpunkten?

Returpunkten i centrum finns på Köpmantorget, Köpmangatan 40C.

Telefonnummer avfall/cykel 073-057 77 62
Telefonnummer butiken Samlat 073-067 30 73

Kontaktperson: Jenny Widmark, hålbarhetschef på Lumire. Jenny.widmark@lumire.lulea.se

Öppettider:

Öppettider avfall/cykel/återbruk:

Måndag 11-18,Tisdag 07-18, Onsdag 11-18, Torsdag 11-18, Fredag 11-18, vardagar har vi lunchstängt mellan 13.30-14.15

Lördag och söndag 12-15

Avvikande öppettider kan förekomma - följ oss på Instagram #Returpunktcentrum för senaste nytt och information.

Öppettider Secondhandbutiken Samlat:

Måndag till fredag 11-18, lunchstängt mellan 13.30-14.15

Lördag och söndag 12-15

Avvikande öppettider kan förekomma - följ oss på Instagram #Returpunktcentrum och #Secondhandbutikensamlat för senaste nytt och information.

Tänk på varandra och vår personal, stanna hemma om du är sjuk och håll avstånd till varandra!

Vad kan jag lämna in/vad händer med det material som jag lämnar in till återbruk på Returpunkten?

Material som lämnas in för att användas vidare av någon annan kommer antingen säljas i Secondhandbutiken Samlat eller läggas på Återbrukshyllan.

Vi tar gärna emot: material/varor som är hela, rena, funktionsdugliga.

För att underlätta vår hantering ser vi gärna att du sorterar hemma innan du lämnar in till återbruk. Tvätta, vik och slå gärna in ömtåliga saker i papper.

Vi tar inte emot följande till återbruk: Smutsigt, utslitet, trasigt eller varor som är obrukbara som inte kan användas vidare. Dessa föremål hänvisar vi er att lämna in på närmsta återvinningscentral pga. platsbrist på Returpunkten.

Material kan även komma att användas för att tillverka miljöer och till inspirationsmaterial för att lyfta återbruket. Vid försäljning går ett eventuellt överskott till att utveckla projektet och att göra fler aktiviteter som hjälper besökarna att göra hållbara val.

Våra samarbetspartners Rädda Barnen, Röda Korset, Återvinningsmarknaden Kronan och PMU i Öjebyn tar tacksamt emot era gåvor i sina respektive butiker.

Vad säljs i Secondhandbutiken Samlat?

I secondhand-butiken Samlat kan våra besökare handla handplockad secondhand och återbruk från Återvinningsmarknaden Kronan, PMU i Öjebyn, Rädda barnen, Röda Korset och Sömnadskollektivet. I butiken finns främst kläder men även inredningsdetaljer och accessoarer. Priserna på det som säljs i butiken sätts av medverkande part.

Butikens syfte är att öka medvetandet för återbruk, secondhand, cirkulär ekonomi och slow fashion. Butiken konkurrerar inte med övriga modebranschen, detta är snarare ett komplement för att höja medvetandegraden för hållbar konsumtion. Under året kommer butiken jobba med olika teman som kan hjälpa dig att göra mer hållbara val. Håll utkik här och på Instagram #secondhandbutikensamlat för mer information.

Intäkter från försäljningen går tillbaka till våra medverkande samarbetspartners men även till att utveckla projektet och att göra fler aktiviteter som hjälper besökarna att göra hållbara konsumtionsval.

Jag vill söka jobb på Returpunkten. Hur gör jag?

Alla vakanta tjänster läggs upp på Lediga jobb - Luleå MiljöResurs (lumire.se) Länk till annan webbplats. samt på våra sociala medier.

Sidan uppdaterad: 2021-06-05

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt