Risslans återvinningscentral

Risslans Återvinningscentral. Foto:Lumire

Risslans Återvinningscentral

Sommaren 2018 blev det klart att platsen för den nya återvinningscentralen ÅVC Risslan blir Porsödalens industriområde, ett område där även Luleås nya räddningsstation som inrymmer räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm lokaliseras. ÅVC Risslan ersätter den gamla återvinningscentralen på Kronan som stängs för att möjliggöra exploatering i stadsdelen Kronan.

Markarbetet på risslans återvinningscentral

Markarbete juli 2020 Foto: Lumire

Arbetet med mark och infrastruktur i området har pågått sedan hösten 2018 och genomförs av Luleå kommun och PEAB. Stora mängder berg har sprängts bort för att göra plats för de nya verksamheterna. Berget som sprängts bort har sedan kunnat användas i andra kommunala projekt.

Lumires ledord för byggnationerna på den nya återvinningscentralen är hållbarhet och enkelhet. Hållbarhet både vad gäller materialval, arkitektur och vad vi ska använda anläggningen till. Enkelhet i de logistiska flödena, skyltning och information på anläggningen. Lumire har utgått från kundens behov vid planeringen – allt för att det ska vara lätt att göra rätt!

Risslan Luleå

Fasaden av rockpanel, en underhållsfri- och återvinningsbar vulkanisk bergart. Foto: Lumire

Den nya återvinningscentralen har fokus på hög återvinningsgrad för att möjliggöra att vårt avfall kan bli en resurs. En återbruksmottagning byggs därför intill servicebyggnader uppe på rampen, där material kan samlas in över disk och tas tillvara så att det kan nyttjas på nytt.

Stommen till Återbruksmottagningen tar form Foto: Lumire

Stommen till Återbruksmottagningen. Foto: Lumire

 Utöver återbruksmottagning och servicebyggnad kommer även personalbyggnad samt lager och garage finnas på rampen. I materialvalet till byggnaderna uppe på rampen har en underhållsfri- och återvinningsbar fasad valts samt sedumtak för att samla upp regnvatten och samspela med den omgivande naturen.

sedumtak Risslan

Sedumtak Foto: Lumire

Sidan uppdaterad: 2020-11-17

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: 9-16
Råneå ÅVC: 9-16
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt