Återvinning av förpackningar

Från återvinningsstationen körs insamlat material till vårt mellanlager på Storheden. Det transporteras därefter vidare till sorteringsanläggningar och/eller återvinningsanläggningar. På www.ftiab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om återvinning av förpackningar samt se filmer och mycket annat.

pappersförpackningar

Pappersförpackningar

Papppersförpackningarna balas ihop till balar som väger ca 500 kilo. Därefter transporteras de vidare till pappersbruk. Wellpapp till Piteå och övrigt till Fiskeby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Norrköping. Materialet processas och blir till ny kartong. Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas fem till sju gånger utan att styrkan försvinner. När fibrerna är utslitna är de fortfarande ett värdefullt bränsle.

plastförpackningar

Plastförpackningar

Plastförpackningar balas hos oss och transporteras sedan till en sorteringsanläggning i Värnamo. Där separeras och behandlas mjuk och hård plast. Råvarorna sälj till plastindustrin. FTI som ansvarar för insamlingen av förpackningar samarbetar med sorteringsanläggningarna Swerec AB Länk till annan webbplats. i Lanna/Bredaryd, Eing Kunststoffverwertung GmbH, Relux Recycling GmbH samt Umweltdienste Kedenburg GmbH i Tyskland. 

glasförpackningar

Glasförpackningar

Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Allt glas, från Ystad till Haparanda, körs till Svensk GlasÅtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Hammar, Närke. Där sorteras, rensas och krossas glaset så att det kan användas som ny råvara igen. När återvunnet glas används som råvara krävs 20 procent mindre energi jämfört med ny råvara. Cirka 40 procent av det återvinningsbara glaset används för tillverkning av nya flaskor och lika mycket går åt vid tillverkning av byggnadsisolering. Resterande del, cirka 15 procent, exporteras. Det är viktigt att glaset inte är förorenat av rester från t ex keramik och porslin eftersom det förstör smältprocessen och försämrar glaskvaliteten.

metallförpackningar

Metallförpackningar

Metallförpackningarna mellanlagras hos oss och körs sedan till metallåtervinning utanför Södertälje. Stål och aluminium blir råvara för nya produkter.

Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Insamlade metallförpackningar mals sönder och stålet sorteras bort från aluminiumet med hjälp av magneter. Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn som bland annat används till broar. Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Därför har återvinning av stål blivit allt viktigare.

Aluminium smälts ned och gjuts till alumniumtackor som används som ny råvara för till exempelvis motordelar eller nya fiskbulleburkar. Metallen kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas.

tidningar

Tidningar

Mellanlagras hos oss och i Boden. Därefter vidare transport till pappersbruk i Halmstad där pappersmassan blir till nytt tidningspapper.

Sidan uppdaterad: 2019-10-08

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt