Matavfall och brännbart

matavfall

Matavfall

Det matavall som du sorterar ut och lägger i den bruna tunnan samlar vi in och kör till Norrlandsjord & Miljö AB i Sunderbyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De komposterar sedan matavfallet i deras kompostanläggning i Sunderbyn.

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer. Slutprodukten blir en näringsrik kompostmull som används för att tillverka olika slags växtjordar.

I samband med kompostering genereras en viss lukt och särskilt vintertid, vid ogynnsam väderlek, kan lukten nå kringboende. Orsaken till lukt beror främst på att avfallet som behandlas innehåller orenheter, till exempel plastpåsar. Plast i komposten hindrar syresättningen av materialet vilket gör att lukt uppstår. Luktproblemen uppstår främst när komposten sorteras samt några dagar efter. Du som sorterar ut matavfall kan hjälpa till genom att vara noggrann med din sortering. Använd endast påsarna av majsstärkelse, och lägg bara matavfall i den bruna tunnan.

Brännbart

Brännbart avfall är det som blir kvar när du har sorterat ditt avfall, till exempel kuvert, post-it-lappar, tops, cd-skivor, diskborstar etc. Vi hämtar det brännbara avfallet och kör det till vår anläggning i Sunderbyn för mellanlagring. Därefter skickas det till en förbränningsanläggning (bland annat Boden) för produktion av fjärrvärme och el.


Sidan uppdaterad: 2019-10-08

Sorteringsguiden

Tryck på knappen för att komma till Sorteringsguiden.

Dagens öppettider

Sunderby ÅVC: Stängt
Råneå ÅVC: Stängt
Antnäs ÅVC: Stängt
Kronans ÅVC: Stängt