Beställ tömning

Fyll i här om du har hyrt en container/behållare du vill få tömd.


Typ av kärl/container * (obligatorisk)

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning.

Sidan uppdaterad: 2020-11-30