Farligt avfall

Farligt avfall ska separeras från övrigt avfall eftersom det är skadligt för vår hälsa, naturen och miljön. Det är viktigt att du förvarar avfallet korrekt, sköter anteckningar enligt bestämmelser och transporterar det på ett korrekt sätt.

Vi är medvetna om att det inte är någon lätt process för dig som verksamhetsutövare när det kommer till det farliga avfallet. Därför erbjuder vi dig en helhetslösning som gör att du kan fokusera på din verksamhet, så sköter vi resten.

 • En miljö- & hälsosäker transport
 • Godkända emballage för förvaring & borttransport
 • Garanti på att allt farligt avfall tas om hand på godkända mottagningsanläggningar

Farligt avfall är föremål och ämnen som kan skada hälsan, naturen och miljön. Det kan vara föremål som är:

 • Explosiva
 • Radioaktiva
 • Frätande
 • Giftiga
 • Smittfarligt
 • Cancerframkallande
 • Brandfarligt
 • Oxiderande
 • Ekotoxiskt
Sidan uppdaterad: 2013-12-05