Lämna avfall på ÅVC

Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter mot en avgift att lämna sitt avfall på våra återvinningscentraler. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet sorteras.

När är man företag, förening eller verksamhet?

Du betraktas som företagare, förening eller verksamhet när du kommer med avfall i en personbil, flakbil, skåpbil eller släpvagn märkt med företagsnamn. Detsamma gäller om du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag eller dylikt.

Utför du eller har du utfört arbete åt en privatperson och lämnar dennes avfall så betraktas du också som företag.

Avfall som får lämnas

Mot en avgift:

 • brännbart
 • trä
 • grovsopor
 • park- och trädgårdsavfall
 • gips
 • metall
 • sten, jord och betong

Avfall som tillhör producentansvaret kan lämnas kostnadsfritt, dvs:

 • batterier, glöd- och lågenergilampor
 • vitvaror, kyl och frys
 • hemelektronik
 • tidningar och förpackningar av metall, glas, plast och papper
 • wellpapp

Avfall som inte får lämnas

 • farligt avfall, kontakta oss om du vill ha hämtning av farligt avfall
 • bildäck

Företag, föreningar och verksamheter med stora mängder avfall hänvisas till Sunderby avfallsanläggning. Vid frågor gällande avfallsmängden är du välkommen att kontakta oss på telefon 0920-25 09 41. Vill du ha hämtning av farligt eller övrigt avfall kontakta oss på telefon 0920- 25 09 10.

Tunga fordon hänvisas till Sunderby avfallsanläggning

Kronans återvinningscentral är anpassad för mindre fordon. Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer hänvisas till Sunderby avfallsanläggning.

Vad kostar det

Företag, föreningar och verksamheter betalar ett enhetspris. För varje besök på återvinningscentralen betalas en fast avgift på 340 kronor exklusive moms.

Betalningssätt

Vid betalning behövs ett kundkort som är kopplat till ert företag, förening/verksamhet. Kortet dras vid varje besök och genererar sedan en faktura för nästkommande månad. Kundkortet kan kvitteras ut på Kronans återvinningscentral alternativt Sunderby återvinningscentral. För att kvittera ut ett kundkort fyller du i en blankett med uppgifter såsom:

 • organisationsnummer
 • fakturaadress
 • telefonnummer
 • kostnadsställe

Det första kortet är gratis och fler kort kan registreras på samma företag. Tappas kortet bort eller förloras på annat sätt tas en avgift ut för nytt kort.

Avgift för alla som lämnar avfall på återvinningscentralen

Alla fastigheter i kommunen där det uppkommer hushållsavfall omfattas av det kommunala avfallsansvaret och måste ha ett avfallsabonnemang. I avgiften för hushållens abonnemang ingår allt som krävs för ett fungerande sophämtningssystem så även återvinningscentralerna. Företag föreningar och verksamheter ska också ha ett avfallsabonnemang men den avgiften täcker inte kostnaderna för återvinningscentralen.

Sidan uppdaterad: 2018-05-17