Spoltjänster

Med våra miljöanpassade och moderna spolbilar kan vi erbjuda allt inom slamsugnings- och spolbilstjänster.

Exempel på tjänster:

  • Spolning (högtryck, avlopp och mindre vägtrummor)
  • Rensning av rännstens-, gatu- och dräneringsbrunnar
Sidan uppdaterad: 2020-09-22