Tömning av fettavskiljare

Vi är anlitade av kommunen att tömma alla fettavskiljare i Luleå kommun. Enligt de bestämmelser som tagits fram i kommunen ska en fettavskiljare tömmas minst en gång per år. I vissa verksamheter behövs den tömmas oftare.

Oavsett om du är ett litet eller stort företag, kan vi att ge dig en kostnadseffektiv lösning.

Tank-/brunnsvolym

Ordinarie tömning*

Tömning inom 5 arbetsdagar

Tömning inom 1 dygn**

0-2 kbm

1 875 kr

2 437 kr

3 750 kr

2 - 4 kbm

2 250 kr

2 925 kr

4 500 kr

4 - 6

2 875 kr

3 737 kr

5 750 kr

6 - 10

3 750 kr

4 875 kr

7 500 kr

10 - 15

5 625 kr

7 312 kr

11 250 kr

> 15 kbm

6 875 kr

9 295 kr

13 750 kr

*För att erhålla budning som ordinarie tömning ska beställningen vara gjord senast den 25:e månaden innan tömning.
**Gäller endast helgfri vardag. Där budad tömning inom ett dygn sker utanför ordinarie arbetstid (helg) tillkommer 50 % på den avgift som gäller för tömning inom ett dygn under vardagar.

Tilläggstjänster
Slanglängd över 20 m, avgift per tillkommande 10 m

130 kr

Slanglängd vid hinder, i trappa eller genom grind

80 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

725 kr

Extra arbeten, t.ex. spolning/losstagning av fettkaka

1 075 krAvloppsledningarna i Luleå kommun är dimensionerade för spillvatten av hushållskaraktär. Om fett från verksamheter släpps ut genom ledningarna utan en fettavskiljare, kommer det att stelna och täppa igen avloppsrören. När fettet täppt igen rören kan du som verksamhetsutförare drabbas av översvämningar eller utsläpp av förorenat vatten. Fett i rören kan även bidra till dålig lukt och bildande av frätskador på insidan av rören.

En fettavskiljare består av två fack. I det första facket sjunker slam och andra tyngre partiklar till botten medan vattnet och fettet driver vidare till fack två. Eftersom fett är lättare än vatten kommer fettet att fastna där och vattnet rinner vidare (se bild). En fettavskiljare kräver regelbundet underhåll med tömning, rengöring och vattenpåfyllning. Fettavskiljaren ska tömmas innan den blir full annars tappar den sin funktion!

 • Restauranger
 • Storkök
 • Slakterier
 • Gatukök
 • Caféer
 • Matindustrier
 • Grill- & hamburgerbarer
 • Livsmedelsbutiker
 • Charkeriindustrier
 • Bagerier
 • Pizzerior
  Med flera


Sidan uppdaterad: 2018-06-07