Om oss

Luleå Renhållning

Luleå Miljöresurs AB ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. Vi samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanterar vi 55 000 ton per år och omsätter 136 miljoner kronor. Idag är vi 76 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare.

Vår affärsidé

Vi ska erbjuda våra kunder kostnadseffektiva helhetslösningar som skapar mervärden för kunden, samhället och vår ägare Luleå Kommun.

Återanvändning och återvinning ska främjas. Det avfall som genereras ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Vår vision

Vårt ansvar - skapa hållbar miljö.

Våra värdeord

Tillsammans har vi kommit överens om vad som är viktigt i vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder samt hur vi genomför våra uppgifter. Vi delar samma värdegrund. Våra värdeord är hjälpsamhet, ansvar, respekt och engagemang.

Sidan uppdaterad: 2020-09-23