Panta

81 999 pantade pet-flaskor och burkar på Kronan åvc

Det är miljösmart att panta! När vi pantar ökar vi återvinningen och bidrar till ett hållbart samhälle! Under januari pantade Luleåborna 81 999 burkar och pet-flaskor i Pantamera Expressmaskinen på Kronan.

Den 12 november invigde vi Pantamera Expressmaskinen på Kronan och sedan dess har totalt 242 337 burkar och pet-flaskor pantats. Flaskorna och burkarna som samlas in genom pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem. När du köper förpackningen betalar du pant, som du sedan får tillbaka när du pantar, och burkarna och flaskorna kan återvinnas till nya förpackningar. Eller kläder. Eller stoppning i möbler.

Läs mer om Pantamera Expressmaskinen

Aluminium
För att utvinna aluminium krävs enorma mängder energi. Men aluminiet kan också återvinnas i det oändliga. Att återvinna aluminium kräver 95 procent mindre energi än att utvinna nytt. Av all bauxit, som man utvinner aluminium av, som brutits sedan 1886 är 75 procent fortfarande i bruk.

Plast
Att återvinna plast är också mer miljövänligt än att producera ny. Pet-flaskor som pantas och därmed håller sin plats i återvinningstrappan kan återvinnas till nya flaskor med endast ett minimalt tillskott av ny plast.

Några exempel på vad pantning ger och motsvarar i aktivteter är:

  • 2 pantade burkar alternativt 2 pantade PET-flaskor motsvarar energiförbrukningen för att kolla på en långfilm (2 timmar).
  • 11 pantade burkar alternativt 9 pantade PET-flaskor motsvarar energiförbrukningen för en snabbdusch (5 minuter).
  • Energin för att använda en bärbar dator i en månad (75 timmar) motsvaras av 15 pantade burkar eller 13 pantade PET-flaskor.
  • 16 pantade burkar alternativt 75 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en restauranglunch (huvudingrediens kött).
  • 20 pantade burkar alternativt 98 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en bussresa mellan Norrköping och Stockholm (17 mil).
  • 797 pantade burkar alternativt 3833 pantade PET-flaskor motsvarar koldioxidutsläppen för en person att flyga tur och retur mellan Stockholm och Berlin.


Sidan uppdaterad: 2017-02-22