Ändrade veckor för din sophämtning

På grund av att år 2015 har 53 veckor kommer det att bli en förändring när det gäller din sophämtning. Du som har haft hämtning udda vecka kommer från och med 2016 ha hämtning jämna veckor och tvärtom. Det betyder att du som har hämtning vecka 53 nästa gång får hämtning vecka 2 och därefter fortsatt hämtning jämna veckor. Sprid gärna informationen vidare så att så många som möjligt känner till ändringen.

Sidan uppdaterad: 2015-12-21