Femkantens invånare kan bli bättre på att källsortera

Källsortering

Under vintern genomförde Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden och Kalix kommun en gemensam plockanalys. Totalt analyserades hela 12 ton avfall. Resultatet visar att hushållen slarvar med källsortering då återvinningsbart avfall kastas i det brännbara kärlet samt att man kan bli bättre på att sortera matavfall.

Att källsortera är att spara energi och bidra till att naturens material stannar i kretsloppet. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år. Tommy Johansson, miljöingenjör på Kalix kommun säger:

- Vi ser att 39 procent av det som läggs i de brännbara kärlen är förpackningar och tidningar som hade kunnat materialåtervinnas. Det betyder dels att det blir en stor merkostnad, nästan 6,5 miljoner/år för förbränning totalt för våra kommuner tillsammans, och dels att vi inte tar tillvara på och återvinner material. I förlängningen blir det hushållen som får betala för merkostnaden.

Bland det brännbara avfallet hittades även farligt avfall som batterier och lampor, totalt över 781 000 batterier och 693 000 lampor per år. Det är mycket allvarligt eftersom lampor och batterier innehåller farliga tungmetaller som bly och kvicksilver som riskerar att spridas i naturen när det inte tas om hand på rätt sätt.

Plockanalysen visade också att både den gröna och bruna tunnan innehöll mat som hade kunnat ätas upp, så kallat matsvinn. Jenny Bergman, miljöingenjör vid Pireva i Piteå säger:
- I genomsnitt kastas i våra kommuner 40 kilo mat per hushåll/år som hade kunnat ätas upp. Rent krasst betyder det att hushållen ”kastar bort” tusentals kronor varje år.

Förutom att det är dumt att slänga pengar i sophinken är svinnet dåligt för miljön, att producera mat belastar både klimat och miljö. I Sverige slänger hushållen varje år mat i onödan som motsvarar ett utsläpp på 500 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 200 000 bilar.

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Syftet är att få en bild av hur hushållen sorterar sitt avfall. Resultatet används sedan för att följa upp de mål som finns i avfallsplaner och som underlag för informationsinsatser.


Korta fakta:
Miljövinster med återvinning

  • Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras
  • en återvunnen konservburk sparar energi nog för att se tv i 7 timmar
  • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • Redan 1884 startade det officiella systemet med att panta glas
  • 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast
  • Var tredje pappersförpackning i din butik är gjord av återvunna pappersförpackningar
  • Fyll en lastbil med tidningar för återvinning. Du kan köra hela vägen från Kiruna till Nairobi innan miljövinsten är uppäten.

Från ett medelhushåll i femkanten (Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Älvsbyn);

  • Slängs totalt 196 kg avfall per år i kärlet för brännbart
  • Slängs totalt 97 kg avfall per år i kärlet för matavfall 
Sidan uppdaterad: 2016-05-20