Föreningar/verksamheter och företag på Kronans ÅVC

Från och med den 1 april 2015 erbjuder vi, mot en avgift, företag, föreningar och andra verksamheter att lämna sitt avfall på Kronans återvinningscentral. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet sorteras.

När är man företagare, förening eller verksamhet?

Du betraktas som företagare, förening eller verksamhet när du kommer med avfall i en personbil, flakbil, skåpbil eller släpvagn märkt med företagsnamn. Detsamma gäller om du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag eller dylikt.

Utför du eller har du utfört arbete åt en privatperson och lämnar dennes avfall så betraktas du också som företag.

Avfall som får lämnas

Mot en avgift:

 • brännbart
 • trä
 • grovsopor
 • park- och trädgårdsavfall
 • gips
 • metall
 • sten, jord och betong

Avfall som tillhör producentansvaret kan lämnas kostnadsfritt. Det vill säga:

 • batterier, glöd- och lågenergilampor
 • vitvarorkyl och frys
 • hemelektronik
 • tidningar och förpackningar av metall, glas, plast och papper
 • wellpapp

Avfall som ej får lämnas

 • farligt avfall, kontakta Luleå Renhållning om du vill ha hämtning av farligt avfall
 • bildäck

Företag, förening/verksamheter med stora mängder avfall hänvisas till Sunderby avfallsanläggning. Vid frågor gällande avfallsmängden är du välkommen att kontakta oss på tfn 25 09 41.Vill du ha hämtning av farligt eller övrigt avfall kontakta oss på tfn 0920- 25 09 10.

Tunga fordon hänvisas till Sunderby avfallsanläggning

Kronans återvinningscentral är anpassad för mindre fordon. Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer hänvisas till Sunderby avfallsanläggning.

Vad kostar det

Företagare, föreningar/verksamheter betalar ett enhetspris. För varje besök på återvinningscentralen betalas en fast avgift på 340 kronor exklusive moms.

Betalningssätt

Vid betalning behövs ett kundkort som är kopplat till ert företag, förening/verksamhet. Kortet dras vid varje besök och genererar sedan en faktura i nästkommande månad. Kundkortet kan kvitteras ut på Kronans återvinningscentral alternativt Sunderby återvinningscentral. För att kvittera ut ett kundkort fyller du i en blankett med uppgifter såsom:

 • organisationsnummer
 • fakturaadress
 • telefonnummer
 • kostnadsställe

Det första kortet är gratis och fler kort kan registreras på samma företag. Tappas kortet bort eller förloras på annat sätt tas en avgift ut för nytt kort.

Avgift för alla som lämnar avfall på återvinningscentralen

Alla hushåll i kommunen, såväl fasta bostäder som fritidshus, omfattas av det kommunala avfallsansvaret och måste ha ett renhållningsabonnemang. I avgiften för abonnemanget ingår allt som krävs för ett fungerande sophämtningssystem så även återvinningscentralerna. Företag, verksamheter och föreningar kan också ha ett renhållningsabonnemang men den avgiften täcker inte kostnaderna för återvinningscentralen.

Övriga återvinningscentraler

Företag, föreningar/verksamheter kan även lämna sitt avfall på;

 • Sunderby återvinningscentral
 • Antnäs återvinningscentral
 • Råneå återvinningscentral

Kontakta oss

För frågor gällande hämtning av farligt och övrigt avfall: 0920- 25 09 10.

För frågor gällande avfallsmängd: 0920- 25 09 41.

Sidan uppdaterad: 2015-02-26