Hämtning av farligt avfall, vitvaror och elektronikskrot

Tisdagen den 22 september kommer vi att hämta farligt avfall, vitvaror samt elektronikskrot enligt nedanstående tabell.

Forsnäs 18:00-18:30  Byagården

Forshed 19:15-19:45  Byagården

Vitå 20:30-21:00  vid återvinningsstationen

Med vitvaror avses kyl, frysar och elpsisar. Elektronikskrot är tv-apparater, datorer samt övriga hushållsmaskiner. Farligt avfall är lösningsmedel, färgburkar, oljor, batterier och bekämpningsmedel.

Vi kommer att ha personal med på bilarna som kan hjälpa er med sorteringen.

Kom ihåg:

  • ni måste själv lämna ert avfall till hämtbilen
  • inget avfall får lämnas på uppställningsplatserna före eller efter utsatta tider
  • grovsopor får inte lämnas
  • max antal liter olja 25 l/hushåll

För ytterligare information kontakta Roger Andersson tfn 0920-25 09 24, 070-264 12 28, eller vår kundtjänst 0920-25 09 00.

Välkommen med ert avfall!


Sidan uppdaterad: 2015-09-16