Lumire_invasiva_arter

Invasiva arter rubbar det inhemska ekosystemet

Det finns just nu 36 växter som i EU-förteckningen över invasiva, främmande arter inte får introduceras eller spridas i naturen. Sex av de EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige. Under maj kommer Lumire att skapa en särskild plats på återvinningscentralerna för hantering av dessa växter som är:

 • Tromsöloka/jätteloka
 • Smal vattenpest
 • Sidenört
 • Jättebalsamin
 • Gul skunkkalla

Invasiva, främmande arter är ett globalt miljöproblem som hotar biologisk mångfald och rubbar det inhemska ekosystemet. Introduktionen av en invasiv växt kan innebära början på slutet för arter som växer naturligt i landet. Inom EU regleras arbetet med att hindra spridningen av invasiva arter under förordning nr 1134/2014 samt regler i miljöbalken och tillsynsförordningen.

Lumire kommer under våren att förbereda särskilda behållare i vilka växterna paketeras och förvaras. De slutna kärlen minimerar risken att växterna ska spridas vidare i väntan på destruering. Behållarna kommer att finnas på samtliga återvinningscentraler. Kontakta oss gärna på 0920-25 09 00 om ni har frågor eller prata med personalen på återvinningscentralerna.

Tips/Tänk på att:

 • Risken för spridning är störst under transporten och hanteringen av växterna. Var därför noggrann och säkra att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten till ÅVC. Slutna kärl eller säckar är lämpliga vid transportering.
 • Var försiktig vid hantering av jätteloka då växtsaften kan orsaka hudskador.
 • En tidig hantering innan plantorna blir för stora kan underlätta borttagandet.
 • Lägg inte invasiva växter på komposten eller i den bruna tunnan.
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen.
 • Hittar du arterna ute i naturen kan du rapportera det till artportalen via www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.
Sidan uppdaterad: 2020-05-19