Källsortera för miljöns skull

För 100 år sedan slängde vi i snitt ca 30 kilo sopor per person och år. 2016 låg den siffran på 550 kilo per person och år. Vi konsumerar mer och mer vilket gör att avfallsmängderna ökar. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade och att vårt klimat förändras är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara och hushåller med jordens resurser. Skulle alla leva som oss skulle det behövas 3,7 jordklot. Därför är källsortering en av de viktigaste saker du som privatperson kan göra för miljön.

Genom att återanvända material istället för att producera nytt sparar vi både energi och naturresurser samt minskar utsläppen av föroreningar till luft och vatten. Du gör skillnad när du sorterar matavfall, förpackningar och annat material!

Farliga ämnen i avfallet
Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma. Det kan vara allt från skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som t.ex. nagellack och brandvarnare. När vi källsorterar kan allt farligt material tas om hand på rätt sätt så det inte skadar människor och miljö.

Ditt avfall kan till exempel bli:

  • Insamlade kapsyler blir till järnvägsräls och armeringsjärn
  • Papper blir till nytt papper
  • Plast blir möbler och påsar
  • Gamla tidningar blir nya tidningar
  • Gammalt glas blir nytt glas
  • Aluminium används t.ex. till motordelar eller nya fiskbulleburkar
Sidan uppdaterad: 2017-06-26