Luleå Renhållning byter namn

Luleå Renhållning byter namn till LUMIRE, Luleå MiljöResurs. ”Vårt uppdrag har förändrats och utvecklats genom åren och det nya namnet speglar vad vi faktiskt arbetar med”, säger bolagets Vd, Erik Öhrling.

Luleå Renhållning bildades 1918 och har ansvarat för avfallshanteringen i Luleå kommun sedan dess. Ny byter det snart hundraåriga företaget namn till LUMIRE som är en förkortning av Luleå MiljöResurs.

- Vårt uppdrag har förändrats och utvecklats. För hundra år sedan sopade vi gator, hämtade latrin och avfall. I snitt slängde varje person 30 kg per person och år, i dag är den siffran 500 kg per person och år, säger Erik Öhrling, Vd för bolaget. Han fortsätter:

- Hur vi hanterar vårt avfall påverkar miljön. Jordens resurser är ändliga och genom att källsortera och återvinna material spar vi naturresurser och skapar en hållbar miljö. Samtidigt ser vi oss som en resurs till luleåborna genom att erbjuda rådgivning och utbildning. Det nya namnet speglar vad vi faktiskt arbetar med.

Att byta namn på ett kommunalt bolag hör inte till vanligheterna. Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå säger:

- Vi ser positivt på namnbytet. Det nya namnet berättar tydligare vad bolaget arbetar med och är en anpassning till den tid vi lever idag. Avfallshanteringen är en viktig framtidsfråga och i arbetet med att skapa ett attraktivt, hållbart Luleå är LUMIRE en av nyckelaktörerna.

Under 2018 firar bolaget hundra år. Erik Öhrling säger vidare:

- Namnbytet känns som ett naturligt steg att ta och helt rätt att göra i samband med vårt 100-årsjubileum. Nu tar vi ledartröjan för att visa luleåborna vägen de kommande 100 åren. Om 10 år ska vi vara dubbelt så bra på källsortering och resursåtervinning vara en positiv del i Luleåbornas vardag.

Kontaktpersoner:

Erik Öhrling, Vd, Luleå Renhållning, erik.ohrling@lrab.lulea.se, Tel 070-31 999 36

Sidan uppdaterad: 2017-11-24