Luleå Renhållning och kommunens avfallsverksamhet går samman

Det var den 18 juni i år som beslutet togs i kommunfullmäktige om att all renhållningsverksamhet ska samlas i bolaget Luleå Renhållning AB. Detta innebär bland annat att Luleå kommuns avfallshantering, d.v.s. alla återvinningscentraler och Sunderby avfallsanläggning inom kort kommer bli en del av Luleå Renhållning AB.

Hans Lundgren, VD för Luleå Renhållning AB poängterar att den stora vinnaren på denna sammanslagning är medborgarna och företagen i kommunen.

-  I och med denna sammanslagning så möts kunden av en aktör med stora resurser som har ett helhetsansvar för frågor som rör hushållsavfall, återvinning samt återanvändning. Det skall vara enkelt för kunden och tillsammans är det vårt ansvar att skapa en hållbar miljö, säger Hans Lundgren.

Det är Tekniska förvaltningen som tidigare och fram till årsskiftet har haft ansvaret över kommunens avfallsverksamhet. Men sen en tid tillbaka arbetar ledning och personal intensivt från både Luleå Renhållning AB och Tekniska förvaltningen/avfall med att sammanföra verksamheterna. Om allt går som planerat så är det i början av nästa år som Luleå Renhållning AB kan slå upp portarna till en större och betydligt mer komplett verksamhet.

- Det är ett oerhört intensivt arbete som pågår just nu. Men all personal är enormt engagerade och vet liksom jag att vi tillsammans håller på att skapa något som är långsiktigt hållbart för kommunen, säger Hans Lundgren.

Sidan uppdaterad: 2013-02-27