Lumire och VA blir ett!

Det är med glädjande nyheter vi går in i maj! Den 27/4 beslutade kommunfullmäktige att all drift-, underhåll- och projektrelaterad VA-verksamhet inklusive fordonsgasproduktion ska överföras från Stadsbyggnadsförvaltningen till Luleå Miljöresurs AB.

Överföringen som sker i årsskiftet 2021-2022 är något vi verkligen ser fram emot och det ska bli mycket spännande att tillsammans skapa ett ännu mer attraktivt och värdeskapande bolag för Luleåborna.

Vårt ansvar, skapa hållbar miljö
Luleå Miljöresurs AB

Sidan uppdaterad: 2020-04-28