Miljövänligt bränsle i tanken

Slambil

I syfte att reducera vår miljöpåverkan byter vi nu ut dieseln på huvuddelen av våra tunga fordon till det miljövänligare bränslet HVO. På så sätt minskar vi koldioxidutsläppen med upp till 90 procent. 

Sedan sommaren 2016 har våra bilar konverteras till det miljövänligare bränslet HVO. HVO är en vätebehandlad vegetabilisk olja, som på våra breddgrader främst kommer från raps och slakteriavfall. Den är förnyelsebar och kan användas till huvuddelen av våra tunga fordon.

Vi har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard
ISO 9001:2015  och ISO 14001 och detta är ett led i vårt miljöarbete. Vi är stolta över att vi genom denna åtgärd kan skapa en bättre miljö för invånarna i Luleå Kommun.

Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Hittills är det få biodrivmedel på marknaden som har lyckats att minska utsläppen så mycket som HVO..

Enligt bränslebolagen är HVO även lämpligt i vårt klimat och ska inte frysa eller på annat sätt försämra fordonets prestanda vid kyla. Bränslet passar alla som vill minska sina CO2-utsläpp och om fler väljer ett biodrivmedel som det här kommer det att göra skillnad och kraftigt minska växthusgasutsläppen.

 

Sidan uppdaterad: 2018-12-05