Nya föreskrifter om avfallshantering för Luleå Kommun

Ett förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering har tagits fram och ställs nu ut för granskning under perioden 5 februari – 2 mars 2018.

Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Föreskrifterna förväntas bli antagna under våren 2018.

Föreskrifterna finns att läsa på följande platser:

  • Receptionen stadshuset
  • Kulturens hus
  • Medborgarkontoret Råneå

Du kan även läsa mer om förslaget här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter lämnas skriftligen till Luleå MiljöResurs AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå eller till kundservice@lrab.lulea.se. Märk kuvert/e-post med ”Föreskrifter om avfallshantering”.

Dina synpunkter vill vi ha senast den 2 mars 2018.

Sidan uppdaterad: 2018-01-31