Ombyggnation på Råneå ÅVC

Just nu håller vi på att bygga om byggnaden för elektronik och farligt avfall på Råneå ÅVC. Detta kan leda till att området blir lite rörigt under ombyggnadsperioden.

Vi bygger om för att kunna ha ännu bättre och tydligare sortering och hantering av elektronik och farligt avfall samt för att skapa bättre och trevligare miljö för personalen och dig som kund. Byggnationen väntas vara klar innan sommaren 2019.

Under ombyggnadsperioden kommer den återvinningsstation (förpackningar) som har stått innanför grinden att flyttas utanför och kommer därmed vara tillgänglig dygnet runt.

Sidan uppdaterad: 2018-12-05