Pojke kastar sopor

Porsön ska bli bäst på källsortering

I förra veckan inleddes ett unikt samarbetsprojekt med målet att få bättre källsortering på Porsön. – Att källsortera är att spara energi och bidra till att naturens material stannar i kretsloppet. När vi inte sorterar går resurser till spillo, säger Erik Öhrling Vd på Luleå Renhållning.

Projektet som går under namnet CSS (cirkeln ska slutas) inleddes med en föreläsning för 800 nya studenter på Luleå tekniska universitet. De fick bland annat veta att en återvunnen konservburk sparar energi nog för att se tv i sju timmar.

-Vi ville att studenterna skulle motiveras och tycka att det är viktigt att källsortera samt veta att det spelar roll vad var och en gör. För att göra det än enklare att sortera delade vi ut sorteringsväskor för de som ville ha och det blev en succé, 750 personer hämtade varsin sorteringsväska, berättar Erik Öhrling.

I CSS-projektet deltar förutom Luleå Renhållning, Akademiska Hus, Lulebo, Lindbäcks och Luleå tekniska universitet. Lindbäcks har en stor andel studentboende på Porsön och kommer bland annat att dela ut sorteringsväskor till alla lägenheter. Akademiska Hus som äger och förvaltar lokalerna på Campus har bland annat gjort om en del av sopsorteringsrummen. Luleå tekniska universitethar bytt ut papperskorgar från klassrum, bibliotek och andra lokaler till nya källsorteringsstationer. Erik Öhrling fortsätter:

-CSS-projektet på Porsön ska pågå i fem år. Att vi tog just Porsön beror på att området är ett av de områden där källsorteringen är som sämst. Faller det väl ut är tanken att fortsätta med övriga Luleå. Idag är bara 40 procent av det som slängs i den brännbara tunnan rätt, resten är material som hade kunnat återvinnas.

Nästa aktivitet är under Norrbottens hållbarhetsvecka då projektdeltagarna ska knacka dörr för att dela ut information och sorteringspåsar till studentboenden på Porsön.

Kontaktpersoner:

Erik Öhrling, Vd, Luleå Renhållning AB, tfn 0920- 25 09 01
Toyne Ringwald, Förvaltare, Akademiska Hus AB, 0920-26 64 04
Hans Lindbäck, Vd, Lindbäcks, 0911-23 10 15
Elin Bergström, Projektledare, Luleå tekniska universitet, 0920-49 18 57

Sidan uppdaterad: 2016-09-02