Säg hej till vår nya Kvalitets- och Miljöchef!

Sedan april är Per-Anders Adolfsson vår nya Kvalitets- och Miljöchef. Han kommer närmast från en tjänst som Lab- och kvalitetsansvarig/miljösamordnare på Norrmejerier.

Med en lång erfarenhet av miljö- och kvalitetsarbete främst inom livsmedelsindustrin kommer Per-Anders att vara en viktig del i arbetet med att utveckla avfallsverksamheten i Luleå.

- Jag hoppas jag kan tillföra bolaget mina erfarenheter och kunskaper. Det känns verkligen spännande då Luleå Renhållning är en viktig aktör för framtiden i Luleå kommun. En av utmaningarna är att få alla i kommunen att källsortera bättre. Med en ökad sortering kan vi återvinna material, ta vara på resurser och därigenom skapa ett hållbart samhälle, säger Per-Anders.

Har du frågor gällande kvalitet och miljö finns Per-Anders på tfn 0920-250929.

Per-Anders Adolfsson, Kvalitets- och miljöchef
Sidan uppdaterad: 2017-06-30