Samråd

Ansökan om miljötillstånd
Luleå Renhållning AB driver idag en återvinningscentral på området Kronan. Eftersom det ska byggas bostäder på Kronan måste återvinningscentralen flyttas, en ny anläggning planeras därför på Ytterviken 17:32. Då arbetet med ny detaljplan för området pågår parallellt har en gemensam miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Denna skall ses som ett underlag för samråd och beskriver den planerade verksamheten och dess förmodade miljöpåverkan.

Luleå kommuns planförslag och samrådshandlingar för miljötillstånd visas för information fr o m 2016-12-23 t o m 2017-01-29 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, våning 5,

Stadsbiblioteket, Kulturens hus, plan 4,

samt på Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på detaljplanen eller ansökan om miljötillstånd skickas till:
Luleå kommun,
Stadsbyggnadsförvaltningen,
Avdelning stadsplanering, Sektion plan,
971 85 Luleå

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt eget namn och adress i skrivelsen. Ange gärna om din synpunkt rör detaljplan eller miljötillstånd.

Senast 2017-01-29 vill vi ha din skrivelse.

För mer information om detaljplanen ring 0920-45 38 14 eller 0920-45 37 04.

För ansökan om miljötillstånd ring 0920-25 09 29 eller 0920-25 09 01.

Sidan uppdaterad: 2016-12-23