Snart hundra år och nytt namn

Du har väl inte missat att vi bytt namn? Vi får många frågor och här berättar vi om grunden till det och hur vi har tänkt med det nya namnet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Varför byter vi namn?
Vårt uppdrag idag ser annorlunda ut än vad det gjorde för hundra år sedan då företaget bildades. 1918 slängde varje person ca 30 kg sopor per år och vårt arbete handlade främst om renhållning, det vill säga hämtning av latrin och sopning av gator. Men tiderna förändras, allt nytt som produceras tär på jordens resurser och ju mer som produceras desto högre blir avfallsmängderna. 2016 slängde vi i snitt 467 kg sopor per person. Nu behöver vi minska avfallsmängderna genom att göra kloka inköp, källsortera, återvinna och återanvända. På så sätt drar vi alla vårt strå till stacken. Idag handlar vårt arbete om att skapa en hållbar miljö, dels genom att hämta avfall men också genom utbildning och rådgivning. Namnet är en anpassning till dagens verksamhet.

Hur har vi tänkt med namnet?
Avfallshantering är en miljöfråga. Rätt hanterat är avfall en resurs som kan få flera liv. Dessutom ser vi oss som en resurs till alla som bor och verkar i Luleå. Luleå MiljöResurs tycker vi sammanfattar det bra och LUMIRE är förkortningen av det.

Får luleåborna betala för namnbytet i form av höjd taxa?
Vi har haft nuvarande taxa i tio år och har inga planer på att höja taxan.

Det senaste året har vi varit sparsamma med att beställa kuvert, broschyrer, give aways och ligger därför inte på några lager. När det gäller fordon och containers kommer logotypen succesivt att bytas ut. Det gäller även för våra arbetskläder som chaufförerna använder. Därmed inte sagt att namnbytet inte kostar pengar men vi har förberett oss väl och kostnaden ligger inom budget.

Nu ska Luleåborna bli dubbelt så bra på att källsortera, hur mycket är det?
Idag är det vi slänger i den brännbara tunnan bara 40 procent rätt, resten är sånt som hade kunna återvinnas, tex pappersförpackningar och plastförpackningar. Ambitionen är att 80 procent av det som slängs i brännbart ska vara rätt. Detta står även inskrivet i våra ägardirektiv.

Nu tror vi inte att vi kommer att lyckas med det över en natt utan det är ett långsiktigt mål som vi hoppas klara inom en 10-årsperiod. 

Varför är det viktigt med källsortering?
Jordens resurser är ändliga. Skulle alla leva som oss i Luleå skulle vi behöva 3,7 jordklot. Allt nytt som produceras tär på jordens resurser och genom att återvinna sparar vi resurser. Vi måste helt enkel ta vara på framtiden. Källsortering är det enklaste du som privatperson kan göra för miljön.

Hur ska vi göra för att lyckas?
Vi ska bland annat nätverka och samverka med andra. För närvarande har vi ett antal samarbeten med andra, till exempel Css-projektet som handlar om att få studenterna att källsortera bättre där Lindbäcks bygg, Akademiska hus, Lulebo och LTU är inblandade. Vi har även ett samarbete med Miljöskolan där vi besöker alla femteklassare i Luleå.

Vi har också inlett andra samarbeten med idrottsföreningar som vi kommer att lansera under årsskiftet.

Sidan uppdaterad: 2017-12-13