S.S.T.O

Nu tror du säkert att vi tagit inspiration av Luleå Hockeys B.S.T.L (Bucklan ska till Luleå).Det har du fullkomligt rätt i. Vi vill visa vårat stöd till Luleå Hockey genom att inspireras av deras kampanj. VI tror på guld för vårt hockeylag i år!

Men vad betyder då S.S.T.O?

Det betyder "Soporna ska till oss". 
Vi vill bara förklara att allt avfall som kommer till oss tas om hand på bästa sätt. Vi garanterar att allt som kan återvinnas kommer att återvinnas, att allt farligt avfall kommer till godkända mottagningsanläggningar och att allt restavfall tas om hand på bästa miljöriktiga sätt.Vårt ansvar- skapa hållbar miljö.

Sidan uppdaterad: 2013-04-04