Svårt att veta hur du ska källsortera? 

Det är inte alltid helt enkelt att källsortera. En diskborste till exempel, det är ju av plast och ska väl till...ja var ska den kastas? Här är några frågor du kan ställa dig som gör det lite enklare:

  • Måste den slängas?
    Vid nej lämna till återbruk, om ja ställ frågan:
  • Är det en förpackning eller en tidning?
    Om ja lämna till återvinningsstation. Vid nej ställ frågan:
  • Är det farligt avfall? Om ja lämna till återvinningscentral. Vid nej ställ frågan:
  • Är det matavfall? Om ja lägg i bruna tunnan. Vid nej ställ frågan:
  • Är det brännbart? Om nej lämna till återvinningscentral. Vid ja ställ frågan:
  • Ryms det i sophinken? Om ja lägg i brännbart under diskbänken. Om nej lämna till återvinningscentral och sortera på plats.

Ja hur var det då med diskborsten... Den är gjord av plast men är ingen förpackning. Den är inte farligt avfall eller matavfall utan ska till brännbart avfall. Hade det varit en pulka av plast skulle den ha lämnats till en återvinningscentral då den är för stor för att rymmas i sophinken.

Har du frågor? Kontakta oss gärna!

Återvinningscentral: Här slänger du avfall som du inte får slänga i dina kärl hemma.I Luleå finns det fyra centraler.

Återvinningsstation: Här kan du lämna tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. I Luleå finns runt 50 stycken återvinningsstationer.


 

Sidan uppdaterad: 2017-10-09