Tyck till om förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

Under perioden den 21 september – 19 oktober har du som invånare i Luleå kommun möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun.

Föreskrifterna är ett lagstadgat dokument och innehåller de bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen. I föreskrifterna regleras hur ansvaret för avfallshanteringen är fördelat mellan kommunen, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. De innehåller även bestämmelser om godkända hämtningsintervall, anvisningar om sortering och prövning av undantag från föreskrifterna.

Sedan de nu gällande föreskrifterna antogs 2018 har avfallslagstiftningen ändrats. Bland annat handlar ändringarna om att definitionen kommunalt avfall ersätter den tidigare definitionen och att det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § revideras. Detta tillsammans med att ansvaret för insamling av returpapper överförs till kommunerna från och med den 1 januari 2022 och andra förändringar innebär att föreskrifterna nu behöver uppdateras.

Utställningen sker från den 21 september till 19 oktober 2021. Ta del av förslaget och samtliga ändringar på Luleå kommuns anslagstavla Länk till annan webbplats..


Sidan uppdaterad: 2021-09-21