vad händer med plasten?

Vad händer med plasten? 

Plast kan användas för att framställa nästan vilket föremål som helst, vilket märks när du ser dig omkring - det finns saker av plast nästan överallt. Att försöka tillbringa en dag utan att vidröra någonting av plast är nästan omöjligt i ett modernt samhälle. Men vad är egentligen plast och varför är det viktigt att vi källsorterar plastförpackningar?

När plastanvändningen tog ordentlig fart, under 50-talet, var den globala årsproduktionen mindre än 1 miljon ton per år, plastproduktionen har ökat enormt sedan dess. Mellan åren 2012 och 2017 ökade den årliga mängden plast i Sverige med över 40 procent och uppgår idag till över 1,3 miljoner ton. Plast fyller många viktiga funktioner i samhället och vi skulle inte kunna leva som vi gör idag utan plast.

På samma sätt som bröd består av olika mjöl, så är plast uppbyggt av olika plastmaterial. Plasten består av byggstenar som är sammanfogade i långa kedjor. Tillsatser finns till för att ge plasten dess önskade egenskaper, som till exempel en viss färg, mjukhet, flamsäkerhet eller motståndskraft mot UV-ljus.

Plaster kan delas in i två kategorier.

  • plaster som mjuknar vid upphettning och sedan blir styva igen vid kylning. Dessa plaster kallas termoplaster, eftersom de behåller sina plastiska egenskaper. Exempel på termoplaster är flaskor och förvaringskärl.
  • plaster som aldrig blir mjuka då de en gång fått sin form, utan förkolnar vid upphettning. De kallas härdplaster och kan inte omformas, när de en gång fått sin form. Exempelvis på härdplaster är elektriska kontakter och lampsocklar.

Beroende på vad plasten innehåller och på vilket sätt den används kan den vara bättre eller sämre. Ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön. Plast är ett material som kan återanvändas många gånger om det behandlas korrekt. Mjuk plast blir exempelvis nya plastpåsar och kabelskydd. Den hårda plasten återvinns till exempelvis dunkar och blomkrukor.

Men om man inte återvinner plasten på ett korrekt sätt riskerar den att hamna som förorening i naturen. Plast bryts inte ner i naturen, vilket innebär att mycket av plastskräpet slutligen hamnar i världshaven.

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Plast kan omfattas av olika producentansvar till exempel för förpackningar, elektrisk och elektronisk utrustning, däck eller bilar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter som blivit avfall.

Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

För varje kilo återvunnen plast kan koldioxidutsläppen minska med upp till två kilo. Alltså, sortera dina plastförpackningar så att de återvinns och kan användas på nytt, istället för att låta dem hamna på fel plats där den kan skada vår miljö.

Tack för att du hjälper till!

Källor: Naturskyddsföreningen, Avfall Sverige, FTI

Sidan uppdaterad: 2020-05-06