Värmeljuskoppar samlas fortsättningsvis in på ÅVC

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskoppar inte längre samlas in som metallförpackning.Det betyder att de istället ska läggas i containern för metallskrot på Återvinningscentralen där vi ser till att de kan materialåtervinnas.Informationen kommer från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) och EU.
Sidan uppdaterad: 2015-04-23