VD Luleå Renhållning slutar på egen begäran och börjar på Pon Cat Equipment AB

Nuvarande VD Hans Lundgren har kommit att rekryterats till Svenska Pon-Caterpillar/Mining International som Servicedirektör. Arbetet som Servicedirektör/Pon Mining International omfattar ett personalansvar på ca 170 anställda och är Pon Equipment AB största affärsområde sett utifrån omsättning och antal anställda.

Moderbolaget Pon-Caterpillar Equipment AB där Pon Mining International ingår ägs av en privat familj med säte i Holland. Koncernen/familjen Pon har totalt ca 13.000 anställda i mer än 80 förtetag runt om i världen.

Hans Lundgren gör sin sista arbetsdag på Luleå Renhållning den 6:e mars 2015. Styrelsen kommer att tillsätta tf VD under perioden från det att nuvarande VD slutar och tills dess att ny ordinarie VD är tillsatt. Rekrytringsprocessen för att hitta ny VD förväntas påbörjas under januari 2015 och beräknas vara slutförd innan våren/sommaren 2015.

Vi önskar Hans Lundgren all lycka och framgång i sin nya befattning,

Styrelsen

Sidan uppdaterad: 2015-01-07