Frågor och svar

 • Mitt kärl är trasigt, vad gör jag?
  Om ditt kärl är sprucket längs sidan så byter vi ut det, skulle locket vara trasigt så sätter vi dit ett nytt lock vid nästa tömning. För att anmäla trasigt kärl ringer du till oss på 0920-250900 eller mailar in på kundservice@lumire.lulea.se
 • Vad tjänar jag som konsument på att källsortera mina förpackningar?
  Det du som abonnent direkt kan tjäna på ekonomiskt är att du kan ha ett längre tömningsintervall av ditt brännbara avfall om du källsorterar. Du får därmed mindre mängd kvar i den gröna tunnan. Bor du i lägenhet så hjälper du till att hålla nere kostnaderna för brännbart avfall (som är dyrast av alla avfallsfraktioner) och i slutändan kan det påverka din hyra/avgift. 
 • Vem tjänar pengar på min sortering?
  Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) som samlar in och återvinner dina förpackningar och tidningar. FTI får inte göra vinster. De kan sälja råvarorna vidare och inkomsten går till att bekosta insamling, containrar och transporter. Det metallmaterial som vi får in genom återvinningscentralerna äger kommunen och det kan vi därmed sälja. Vinsten varierar med skrotpriset men hjälper till att hålla nere kostnaderna för dig som abonnent.
 • Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen? 
  I pappersbrukens processer skapas klumpar av det lim som finns på exempelvis kuvert och Post It-lappar. Detta försämrar möjligheten att återvinna pappret.
 • Hur vet jag det är metallfolie eller plast som glänser som metall?
  Knyckla ihop påsen till en boll, om den vecklar ut sig består påsen mest av plast och sorteras som plastförpackning. Om den inte vecklar ut sig består den mest av metall och sorteras därför som metallförpackning.
 • Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen?
  Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. När glaskvaliteterna blandas så försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas är dessutom ingen förpackning och ingår därmed inte i förpackningsinsamlingen. Dricksglas sorteras som restavfall.
 • Vad kan lämnas på en återvinningscentral? 
  På en återvinningscentral kan hushållen lämna det avfall som de inte får eller kan slänga i kärlen hemma, exempelvis grovsopor, trädgårdsavfall och farligt avfall. Det är däremot inte tillåtet att ta sitt brännbara avfall från det gröna kärlet till återvinningscentralen istället för att ha ett grönt kärl vid tomten.
 • Varför ska jag betala grundavgift? 
  Avfallsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift går till att finansiera alla fasta kostnader såsom administration, information, räntekostnader m.m. Alla återvinningscentraler finansieras genom grundavgiften. Betalar man inte grundavgift får man inte heller besöka återvinningscentralerna. Uppehåll kan man bara ha på behandlingsavgiften. 
 • Påsarna för matavfall går sönder hela tiden?
  Kolla datummärkning på påsarna, dessa är färskvara och torkar ut. Förvara påsarna mörkt och kallt. Gärna i kylskåp.
 • Jag bor i hyreshus, var får jag tag på kompostpåsar? 
  Ni får dem utkörda en gång per år till fastigheten. I alla soprum bör det ligga påsar som du kan ta del av. Gör det inte det kan du höra efter med din hyresvärd.
 • Var kan man hämta kompostpåsar?
  På alla återvinningscentraler, på stadshuset, hos oss på Murbruksvägen 4.
 • Vilka egna hemkomposter godkänns? 
  Luleå MiljöResurs har inte mandat till att bevilja hemkompostering, det är miljö- och byggnadsnämnden som enligt reglerna är de som kan bevilja hemkompostering. Trädgårdsavfall får du kompostera utan särskild anmälan.  
 • Finns det en gräns för när det ska finnas restavfallskärl i ett flerfamiljshus? 
  Det finns inget generellt krav på att det måste finnas restavfallskärl. Alternativet är att varje hyresgäst far med sitt avfall till närmaste återvinningscentral.
 • Vad menas med restavfall och vad är det? 
  Restavfall är det avfall som man inte kan göra något annat åt. Varken kompostera, förbränna eller återvinna på något annat sätt. Exempel på restavfall är porslin, keramik, dricksglas, isolering, gips.
 • Måste jag ha sophämtning även om min sopmängd är liten?
  Enligt flera domar i miljödomstolen bildas alltid en viss mängd avfall som inte kan tas omhand på den egna fastigheten. Om du har liten mängd sopor kan du tänka på att välja ett litet kärl och välja ett långt hämtningsintervall. På så sätt blir även kostnaden lägre.  Om du äger en fritidshusfastighet och endast besöker fastigheten för tillsyn kan du begära uppehåll i sophämtningen och då endast betala din grundavgift. 
 • Kan jag bränna mina sopor på egen hand? 
  Nej, enligt miljöbalken är det ett miljöbrott att bränna sina sopor själv och straffet kan bli fängelse. När vi förbränner sopor bildas gaser som kan vara farliga för människors hälsa och miljön. Därför får sopor bara förbrännas i särskilt godkända avfallsförbränningsanläggningar.
 • Kan jag ta hem mina sopor från stugan så att jag slipper ha soptunnor där? 
  Kommunen har enligt miljöbalken både en rättighet och en skyldighet att hämta sopor vid alla fastigheter. Det innebär att du är skyldig att lämna ditt avfall till den uppställningsplats som har anvisats. Vistas man i sin fastighet måste man ha ett grönt och ett brunt kärl. Det bruna kärlet kan du slippa om du väljer att kompostera själv och anmäler detta till miljö- och byggnadsnämnden.
 • Varför ska jag betala grundavgift när jag har uppehåll i hämtning?
  Avfallsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgiften finansierar alla fasta kostnader, exempelvis återvinningscentraler, administration, information och räntekostnader.  Om du har fått uppehåll från hämtning så blir du bara befriad från kostnaden att få avfallet hämtat vid fastigheten, men grundavgiften kvarstår.
 • Hur fungerar uppehåll i sophämtning?  
  För att få tillstånd till uppehåll i din sophämtning måste uppehållet gälla under minst fyra månader i sträck. Du kan som längst få tillstånd till uppehåll under ett år, därefter måste en ny ansökan göras. Uppehållet innebär en befrielse från hämtningskostnaden, men du måste fortfarande betala fastighetens grundavgift.
 • Varför måste jag ha en brun tunna?
  Enligt Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering ska matavfall sorteras ut. Alternativet är att kompostera matavfallet själv på den egna fastigheten, för att kunna göra det måste komposten först godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.
 • Hur ändrar jag mitt abonnemang?
  För att ändra har du tre alternativ. Fylla i ett e-fomrulär som mailas till oss. Ladda hem och skriva ut en PDF-blankett som du sedan postar. Ringa vår kundservice.
 • Vilka alternativ finns för val av kärl och intervall om man bor i villa?
  För brännbart avfall finns två kärlstorlekar 190 och 370 liter. Du kan välja mellan hämtning varannan, var fjärde eller var åttonde vecka (inte var åttonde för 370 liter). Kärlet för matavfall är 140 liter och det töms alltid varannan vecka.
 • Hur ska jag dela på en förpackning som består av olika material?
  Vi har som regel att du inte ska behöva använda verktyg för att separera olika material. Går det inte att separera enkelt så ska du sortera efter vilket material som avfallet består mest av.
 • Varför tömmer ni båda tunnorna i samma bil?
  De flesta villors avfallskärl töms med hjälp av en bil som lyfter kärlet med en arm på sidan och tömmer den genom en lucka i bilens tak. Det kan se ut som att allt avfall blandas men en rörlig lucka styr avfallet ner i rätt fack. Bilen är indelad i två separata fack med hjälp av en skiljevägg. På så sätt kan en och samma bil tömma både brännbart avfall och matavfall utan att materialen blandas.
Sidan uppdaterad: 2016-03-22