Kvalitet och miljö

Vi har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem enligt standard ISO 9001:20015 och ISO 14001:2015.

Det innebär att vi jobbar strukturerat med ständiga förbättringar och en kvalitetssäkrad styrning av rutiner, processer och resurser. Vi har fortlöpande utbildningsinsatser bland alla medarbetare  och ser till att vi höjer kompetensnivån inom hela organisationen.

Sidan uppdaterad: 2020-04-27