Kvalitetspolicy

För Luleå MiljöResurs AB innebär kvalitet att:

  • Sträva efter att uppfylla våra intressenters behov och förväntningar.
  • Arbeta med ständiga förbättringar av våra arbetsprocesser.
  • Vara certifierade med ledningssystem för Kvalitet.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22