Projektchef affärsområde VA

Bild på rör

Om Luleå Miljöresurs AB

Luleå Miljöresurs AB (Lumire) är från och med årsskiftet 2021/2022 ditt kommunala bolag för återvinning, avfall och vatten- och avloppsfrågor. Lumire ägs av Luleå kommunföretag. Vi säkerställer att du har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att ditt avfall tas om hand, återbrukas eller återvinns med den bästa tekniken. Vi hanterar närmare 55 000 ton avfall per år som vi samlar in från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå, vi driver de fyra återvinningscentralerna i Luleå och avfallsanläggningen i Sunderbyn. Vi deltar i stor utsträckning till att forma den framtida staden och landsbygden och är därmed en viktig förutsättning för Luleås tillväxt. Vi är Norrbottens största livsmedelsproducent och levererar 8 miljoner kubikmeter dricksvatten årligen. Inom avloppsverksamheten renar vi årligen 10 miljoner kubikmeter spillvatten samt producerar 2 miljoner kubikmeter grön biogas.

Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag blir vi en starkare aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad. Efter årsskiftet kommer vi tillsammans att vara cirka 150 anställda.

Om affärsområde Vatten och avlopp

Inom affärsområde Vatten och avlopp tar vi tillsammans ansvar för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt:

 • tillhandahålla rent och hälsosamt dricksvatten till våra kunder
 • avleda och rena spillvatten på ett miljö- och hälsomässigt sätt
 • bidra till kommunens ansvar att avleda dag- och dräneringsvatten
 • drifta, förvalta och utveckla VA-infrastrukturen såsom ledningsnät och processanläggningar
 • ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för vattentjänsterna
 • bidra till Luleå kommuns utveckling genom en långsiktig VA-planering.

Uppdragsbeskrivning Projektchef

I samband med verksamhetsövergång har vi inrättat en helt ny roll inom den nya organisationens affärsområde VA. Du som tillträder kommer därför att ha stora möjligheter att påverka och utforma både din roll och din verksamhet tillsammans med dina kollegor. Vi har skapat en organisation där hållbar utveckling och samverkan står i fokus. Ditt uppdrag kommer att innefatta att utforma projektprocesser, inte bara för VA utan för Lumire som helhet.

Ditt uppdrag

Som Projektchef inom affärsområde VA har du tydligt fokus på, kvalitet, produktivitet/kostnadseffektivitet, utveckling och samverkan. I uppdraget ingår följande;

 • Ansvara för att projektera, upphandla, driva och genomföra bolagets entreprenader tillsammans med dina medarbetare
 • Ansvara för ombudsfrågor avseende projektering och entreprenader
 • Ansvara för förvaltning och utveckling av bolagets projektmodell
 • Ansvara för att prioritera, leda, fördela och utveckla arbetet inom sektionen som består av projektledare och projektstöd.
 • Ansvara för att upprätta och följa upp sektionens driftbudget samt budget för investeringsprojekt som drivs i bolagets regi

Ditt arbete är del av en nära samverkan med andra verksamheter inom kommunkoncernen liksom med kunder och entreprenörer.

Lumire är en stor och viktig del av Luleås stads- och landsbygdsutveckling och driver ständigt nya projekt inom vatten- och avloppsområdet, men även kommungemensamma infrastrukturprojekt, där projekt Östra länken exempelvis pågår i detta nu.

Din egen organisatoriska placering är direkt underställd affärschef Vatten och avlopp. I takt med att verksamheten utvecklas och förändras kan ditt uppdrag förändras för att uppnå högre effektivitet och kundnytta.

Ditt ledarskap

Som projektchef har du chefs- och ledaransvar för en grupp som idag består av 5 projektledare samt ett antal konsulter i pågående projekt. Personal-, arbetsmiljö- och ekonomiskt ansvar innefattas i chefsrollen.

Du ingår i affärsområdets ledningsgrupp och förväntas bidra till enhetens övergripande planering, uppföljning och utveckling. Du förväntas bedriva omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde samt vara ett stöd för affärsområdeschef och övriga chefer i arbete som berör enheten och bolaget i stort.

Ditt sätt att leda kännetecknas av viljan att inkludera och tillvarata dina medarbetares kompetens i frågor som rör enheten, affärsområdet och bolaget. Du bidrar till att utveckla dina medarbetare i sina olika yrkesroller.

Vi söker dig

Du är en erfaren ledare som är generös med din egen kunskap och klokskap, men lika viktigt är att du är en god lyssnare till andras kunskap och klokskap. Du har en tydlig strategisk förmåga att ta dig an och prioritera bland både stora och små projekt. Du värderar ditt relationsskapande högt.

Du kommer att ansvara för relativt höga ekonomiska investeringsramar, och har därför ett gott affärsmässigt sinne och hög integritet.

Du motiverar andra utfrån varje individs förutsättningar samt har lätt för att kommunicera, inspirera och vägleda på både grupp och individnivå.

Din utbildningsbakgrund finner vi på högskole-, universitets- eller motsvarande nivå inom den tekniska delen av utbildningskartan. Du har även ett antal års arbetserfarenhet inom relevant sektor. Har du erfarenhet från samveransentreprenad är det meriterande.

För att trivas och klara uppdraget på ett framgångsrikt sätt har du erfarenhet av projektledning, entreprenader och ledarskapsroller.

Oavsett vilken roll våra medarbetare har på Lumire så trivs den som navigerar efter hållbarhet, cirkularitet, design, miljö, och drivs av att skapa mervärde för kunder.

Det är ett krav att du talar och skriver flytande svenska samt kan göra dig förstådd och förstår engelska. Andra språk är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort krävs då du behöver kunna transportera dig med bil i tjänsten.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig att vara en del i att verka för ett mer hållbart Luleå.

Vill du bli en miljöresurs? Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 14 november. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
Arbetstid: Heltid (100%).
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Lönevillkor: Enligt överenskommelse

Vi tillämpar kollektivavtal.

Eftersom vi bedriver, och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning.

Om du har frågor om tjänsten och processen kan du kontakta Lovisa Rosén på Byhart, via lovisa.rosen@byhart.se eller 070-536 95 42. Varmt välkommen med din ansökan!

Sidan uppdaterad: 2021-11-09